Przewodnik

Faktury

Tworzenie faktur a oszczędzanie czasu

Ile czasu zajmuje stworzenie faktury? Wykres przedstawia histogram (w procentach) ile sekund zajmuje tworzenie faktury 71.1%, 0 - 30 s 8.7%, 30 - 60 s 4.9%, 60 - 90 s 3.9%, 90 - 120 s 2.5%, 120 - 150 s 1.9%, 150 - 180 s 1.4%, 180 - 210 s 1.0%, 210 - 240 s 0.6%, 240 - 270 s 0.6%, 270 - 300 s 0.4%, 300 - 330 s 0.4%, 330 - 360 s 0.2%, 360 - 390 s 0.2%, 390 - 420 s 0.2%, 420 - 450 s 0.1%, 450 - 480 s 0.1%, 480 - 510 s 0.1%, 510 - 540 s 0.2%, 540 - 600 s 1.3%, t > 600 s

Mierzymy czas od momentu otwarcia formularza nowej faktury do momentu zapisania tej faktury. Pozwala to w przybliżeniu ocenić ile sekund zajmuje utworzenie pojedynczej faktury. Wyniki przedstawione zostały na histogramie. Oś pionowa przedstawia poszczególne okresy czasowe w sekundach. Oś pozioma to ile procent wystawionych faktur mieści się w danym przedziale.
Z przedstawionych wyników widać, że większość faktur została utworzona w czasie mniejszym niż 30 sekund. Tworzenie faktur w tak krótkim czasie wymaga albo dużego pośpiechu, albo dobrego przygotowania. Zachęcamy do tego drugiego. Dobre przygotowanie można osiągnąć w prosty sposób. Ułatwiaj sobie życie. Po pierwsze Twoja firma powinna mieć wprowadzone wszystkie dane potrzebne do faktury. Najważniejsze to oczywiście nazwa firmy oraz pełny adres firmy. Przy czym adres, a w szczególności kraj pozwoli podpowiedzieć jakie stawki podatkowe obowiązują w danym kraju. Wiele krajów posiada również specjalne numery identyfikujące firmę pod względem podatkowym. Wpisanie ich jest często kluczowe do wystawienia faktury. W Polsce takim numerem jest NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej.
Aby usprawnić proces tworzenia faktury przydatne jest określenie ustawień domyślnych. Do takich ustawień należą stawka podatkowa, podstawowy język na fakturze, waluta rozliczeniowa, sposób numerowania faktur, metoda płatności oraz liczba dni przeznaczona na płatność. Każda z tych opcji może być zmieniona w trakcie tworzenia faktury. Jednak raz ustawiony parametr, w większości przypadków, będzie oszczędzał czas jaki trzeba poświęcić na przygotowanie faktury.
Oprócz ustawień związanych z Twoją firmą równie ważne są dane Twojego klienta. Jeśli Twój klient regularnie korzysta z Twoich usług lub złożył wcześniej zamówienie to możesz znacznie skrócić czas wystawiania faktury dla niego. W tym celu wystarczy wprowadzić dane klienta do listy klientów. Dzięki temu tworząc fakturę wystarczy wybrać odpowiedniego klienta z listy klientów dostępnych w bazie.