Regulamin serwisu internetowego nopaperwork.org


Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem nopaperwork.org. Każda osoba, ktora przystępuje do korzystania z serwisu nopaperwork.org akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 2. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://nopaperwork.org, w którego skład wchodzą w którego skład wchodzą Zasoby Serwisu oraz Usługi Serwisu.
 3. Zasoby Serwisu - dane wprowadzone przez Użytkownika do serwisu
 4. Usługi Serwisu - wszelkie usługi świadczone w ramach nopaperwork.org
 5. Użytkownik - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego korzystający z serwisu nopaperwork.org
 6. Usługodawca - firma Fractal Soft Ltd, udostępniająca Zasoby i Usługi Serwisu

Usługi

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom wystawianie faktur i zamówień w wersji elektronicznej.
 2. Dostęp do Serwisu posiadają jedynie Użytkownicy, którzy prawidłow przeszli proces rejestracji.
 3. Proces rejestracji składa się z dwoch etapów. W pierwszym Użytkownik bedzie poproszony o podanie adresu poczty elektronicznej (email) i hasła, a następnie danych na temat prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Korzystanie z usług Serwisu jest płatne zgodnie z wybranym planem taryfowym.
 5. Domyślnym planem taryfowym, ustawianym podczas rejestracji Użytkownika jest plan bezpłatny.

Polityka prywatności

 1. Dane wprowadzone przez Użytkowników w procesie rejestracji jak i użytkowania Serwisu są wykorzystywane jedynie przez serwis nopaperwork.org
 2. Dane przechowywane są przez czas nieokreślony, a informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administowania Serwisem.
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies, które pozwalają na identyfikację użytkownika aby tym samym umożliwić i usprawnić korzystania z Serwisu.
 4. Na podstawie zgromadzonych danych mogą być generawane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem.

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, a także konto poczty elektronicznej (email).
 2. W celu zapewnienia poprawnego działania Usług, konieczne jest zainstalowanie, z zaleceniem najnowszej stabilnej wersji, jednej z przeglądarek Internetowych:
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Apple Safari
  • Opera
  • Microsoft Edge / IE

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści prezentowane na stronie wprowadzone przez Użytkownika.
 2. W przypadku otrzymania zgłoszenia o bezprawnym charakterze danych, Usługodawca ma prawo, zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do uniemożliwienia dostępu do danych Użytkownika.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Wprowadzone zmiany w regulaminie obowiązują z chwilą udostępnienia jego nowej treści w Serwisie.